Voorzitter..................S.Stoker

email sijtje.stoker@planet.nl

06 23 05 11 00

 

Secretaris.................L.Roos-Moenis

email roosmoenis@hetnet.nl

Kerkbuurt 68  1156BL Marken

0618 72 40 59

 

Penningmeester....... 

Cees Jan Visser

email cj.visser@hccnet.nl

 

Muziek commissaris.....C.K.Moenis

email ckmoenis@kpnmail.nl

 

Willeke van den Berg

email willeke-vandenberg@hotmail.com

 

Jacob Teerhuis

 

Het overmaken van de contributie kan op 

bankrekening  NL21RBRB 0928195953

Christelijk Gemengd Koor Marcantat

Kerkbuurt 99 , 1156 Marken