Op 10 december 2017 hebben wij onze medewerking verleend aan de Kerkdienst in de Kapel in ZO Beemster
Een Oecumenische dienst  met als thema 
DE ENGEL VAN ZACHTMOEDIGHEID.