The long day closes (1868)         Arthur Sullivan.

No star is over the lake,                    Geen ster staat boven het meer,

its pale watch keeping,                      om een bleke wake te houden.

The moon is half awake,                    De maan is half wakker,

through gray mist creeping                tussen de grijze mistflarden.                        

The last red leaves fall                       De laatste rode bladeren vallen

round the porch of roses,                   rond de veranda van rozen.

The clock hath ceased to sound        De klok is gestopt met luiden

The long day closes                           De lange dag loopt ten einde.

Sit by the silent heart                         Gezeten bij het stille haardvuur

in calm endeavour                             in een kalme poging

to count the sounds of mirth             het luiden der klonken te tellen

now dump for ever                            die nu voor altijd verstomd zijn

Heed not how hope believes             Maak je niet druk dat hoop gelooft

and fate disposes                              en het lot (anders) beschikt

Shadow is round the eaves               Schaduw reikt (al) tot de dakrand

the long day closes                            de lange dag loopt ten einde

The lighted windows dim                   De verlichte ramen verduisteren

are fading slowly                               doven langzaam uit

The fire that was so trim                    Het vuur dat volop brandde

now quivers lowly                             flakkert nu nog flauwtjes

Go to the dreamless bed                  Ga naar het droomloze bed

where grief reposes                          waar droefheid zich te ruste legt

Thy book of toil is read                     Je boek van zwoegen is uit

The long day closes                         De lange dag loopt ten einde

 

When i’m sixtyfour                       The Beatles

When I get older losing my hair,                 Wanneer ik ouder word, en mijn haar verlies
Many years from now.                                Over een aantal jaar
Will you still be sending me a valentine      Stuur je me dan nog een valentijn
Birthday greetings bottle of wine.                Verjaardagsgroeten, een fles wijn

If I`d been out till quarter to three                Als ik tot kwart voor drie uit ben geweest
Would you lock the door,                             Zou je dan de deur sluiten
Will you still need me,                                 Zul je me dan nog steeds nodig hebben,
will you still feed me,                                   Zul je me nog steeds eten geven
When I`m sixty-four.                                    Wanneer ik vierenzestig ben
Every summer we can rent a cottage,         Elke zomer huren we een huisje
In the Isle of Wight, if it`s not too dear         Op het eiland Wight, als het niet te leuk wordt
We shall scrimp and save                            We zullen zuinig zijn en sparen
Grandchildren on your knee                         Kleinkinderen op je knieen
Vera Chuck & Dave.                                     Vera, Chuck en Dave
Send me a postcard, drop me a line,           Stuur me een postkaart, laat een zin vallen 
Stating point of view                                     Laat je mening horen
Indicate precisely what you mean to say      Beschrijf precies wat je wil zeggen
Yours sincerely, wasting away                      Hoogachtend, wegkwijnend
Give me your answer, fill in a form               Geef me een antwoord, vul een formulier in
Mine for evermore                                         Van mij voor altijd
Will you still need me,                                   Zul je me dan nog steeds nodig hebben,
will you still feed me,                                     Zul je me nog steeds eten geven
When I`m sixty-four.                                      Wanneer ik vierenzestig ben

 

Seal Lullebay   E.Whithacre

Oh! Hush thee, my baby,                                          Oh! Hush u, mijn baby,

the night is behind us,                                               de nacht is achter ons

And black are the waters                                           En zwart zijn de wateren

that sparkled so green.                                              die zo groen schitterde.

The moon, o’er the combers, l                                   De maan, over de golven,

looks downward to find us,                                        kijkt naar beneden om ons te vinden,

At rest in the hollows that rustle between.                 Rusten in de holten die daar tussenin ruisen

Where billow meets billow, then soft be thy pillow,   Waar de golf, golf ontmoet laat dat uw zachte kussen zijn  

Oh weary wee flipperling, curl at thy ease!               Oh moe nietig huilertje, vlei maar  gemakkelijk neer!

The storm shall not wake thee,                                 De storm zal u niet wekken,

nor shark overtake thee,                                           noch de haai u aanvallen.

A sleep in the arms of the slow swinging seas!        Slapend in de armen van de traag deinende zee!

 

Stemning                                            Wilhelm Peterson Berger

Alle de voxende skygger                                            Alle groeiende schaduwen
har vævet sig sammen til en.                                     hebben zich samengeweven tot één.
Ensom på himmelen lyser                                          Eenzaam, hoog in de hemel
en stjærne så strålende ren.                                       straalt een enkele ster, helder en zuiver.
Skyerne have så tunge drömme,                                De wolken dromen diep;
blomsternes öjne i duggråd svömme.                         de ogen van de bloemen zwemmen in dauw.
Underligt aftenvinden suser i linden.                           Geheimzinnig suist de avondwind in de linden

 

  Now, o now, I needs must part        J.Dowland